Sunday, 11 December 2011

Set Penilaian unit 3 (Tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui )


Set Penilaian Unit 3.
Tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui.
Nama:……………………………………………         Tahun:……………………………………
Bahagian A.
1. Antara sumber tenaga berikut yang manakah merupakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui.
A. Angin                                  C. Air
B. Gas asli                               D. Biomas

2. Antara sumber tenaga berikut yang manakah tidak termasuk dalam kumpulan yang sama?
A. Arang batu                          C. Tenaga suria
B. Petroleum                           D. Tenaga nuclear

3. Rajah 1 menunjukkan penggunaan satu sumber tenaga.
 
  
  Rajah 1
Manakah pernyataan yang benar?
I. Akan kehabisan
II. Tidak boleh diganti
III. Merupakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui.
IV. Termasuk dalam umpulan yang sama dengan tenaga suria.
A. I dan II                                 C. II dan IV
B. II dan III                               D. III dan IV4. Antara sumber tenaga berikut yang menakah datang dari tumbuhan?
A. Air                                                   C. Biomas
C. Arang kayu                                     D. Gas asli

S
5. Rajah 2 menunjukkan pengelasan sumber tenaga. 
 
                                                                                                               

Antara berikut yang manakah benar mengenai P dan Q ?

P
Q
A
Gas asli
Tenaga nuklear
B
Tenaga suria
Petroleum
C
Arang kayu
Biomas
D
Biomas
Air

6.  Mengapakah tenaga yang boleh diperbaharui lebih baik daripada tenaga yang boleh diperbaharui?
A. Tenaga ini akan habis digunakan
B. Tenaga ini tidak boleh diganti
C. Tenaga tersebut sukar diperolehi
D. Tenaga ini tidak mencemarkan alam

7. Antara sumber tenaga yang berikut, manakah yang dapat diperbaharui?
A. Biojisim
B. Arang
C. Gas asli
D. Petroleum


8. Apakah kelebihan menggunakan tenaga solar?
I. Ia boleh digantikan
II. Ia tidak mencemar
III. Ia tidak boleh digunakan sepanjang masa
IV. Ia adalah lebih murah
A. I dan II                                 C. II dan IV                             
B. I dan III                                D.  III dan IV

9. Bagaimanakah kita menggunakan tenaga secara bijak?
A. Menggunakan kereta sendiri
B. Mengitar semula bahan buangan
C. Buang sampah merata-rata
D. Sentiasa menghidupkan peralatan elektrik

10. Apakah yang perlu kita lakukan untuk mengelakkan tenaga daripada kehabisan?
A. Membuka suiz kipas sepanjang hari
B. Meningkatkan penggunaan bahan api
C. Tidak menggalakkan aktiviti berkongsi kereta untuk ke tempat kerja
D. Menutup semua suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan.


 
Bahagian B.
1. Jadual 1 menunjukkan bilangan tong petroleum yang dihasilkan dari logi minyak x daripada 1995 hingga 2007.
Tahun
1995
1998
2001
2004
2007
Bilangan tong petroleum
50 000
75 000
100 000
125 000
150 000

( a ) Apakah tujuan penyiasatan ini?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

( b ) Ramalkan bilangan tong petroleum yang akan dihasilkan pada tahun 2013.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

( c ) Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.
i.________________________________________________________________________
ii.________________________________________________________________________

( d ) Nyatakan satu sebab ( inferens ) bagi perubahan bilangan tong petroleum yang dihasikan oleh logi minyak X.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


2. ( a ).  Kelaskan sumber-sumber kepada tenaga yang dapat diperbaharui dan tenaga yang tidak dapat diperbaharui. 
 
 

(  b ). Apakah maksud tenaga yang dapat diperbaharui?
_________________________________________________________________________

( c ). Apakah maksud tenaga yang tidak dapat diperbaharui ?
_________________________________________________________________________

( d ) Mengapakah lebih baik menggunakan tenaga yang dapat diperbaharui daripada tenaga yang tidak dapat diperbaharui? Berikan  dua sebab.
 I. _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
II. _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    

RPH Tenaga ( Tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui )


Rancangan Pelajaran harian Unit 3
Tarikh/ Hari: 4 November 2011 / Jumaat                        Masa : 8.30 – 9.00
Matapelajaran: Sains                                                  Bil pelajar: 20 orang
Tahun : 5
Tajuk : Tenaga ( Boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui )                                                             
Objektif : Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga tidak boleh diperbaharui.
1.1  Menyatakan apakah tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga tidak boleh diperbaharui.
1.2  Menyenaraikan tenaga boleh diperbaharu dan tenaga tidak boleh diperbaharui.

Pengetahuan Sedia Ada : tenaga boleh habis jika dugunakan.
Kemahiran Proses Sains: Meramal, membuat inferens, berkomunikasi, membuat hipotesis
Bahan : Lampu picit, bateri,
Nilai :Bekerjasama, Kerajinan mensyukuri nikmat Tuhan
Kemahiran : Simulasi, penerangan, bersoaljawab  dan sumbangsaran.
 
 
Langkah/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
( 5 Minit )
- tenaga boleh diperbaharui.
- tenaga tidak boleh diperbaharui.
-Guru mengucapkan salam kepada murid-murid.
- Guru menunjukan lampu picit yang menyala dalam keadaan malap.
- Guru bersoal jawab dengan murid.Soalan.
1. Bagaimanakah keadaan nyalaan lampu picit tersebut?
2.   Mengapakah keadaan ini berlaku?
- Guru mengaitkan situasi dengan pelajaran.
- Gurid menjawab salam guru.
- Murid memerhati nyalaan lampu picitJawapan.
1.           Nyalaan lampu picit malap/tidak terang.
2.            Kerana bateri sudah hampir habis.
K.P.S: Pemerhatian
BBM:          Lilin, radio, lampu picit.
Kemahiran.  Bersoaljawab.Perkembangan.
Langkah 1
( 10 Minit )
Tenaga boleh diperbaharui ialah tenaga yang boleh digantikan apabila telah habis digunakan. Contoh:
-Tenaga solar
- Tenaga air
- Tenaga angin
- Tenaga  biojisim

Tenaga tidak boleh diperbaharui ialah tenaga yang tidak dapat digantikan apabila telah habis.
Contoh:
- Tenaga Nuklear
-Petroleum
-  Arang batu
- Gas asli

- Guru memberi penerangan mengenai tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui.
- Guru memberi contoh tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boeh diperbaharui.
- Guru mengarahkan murid untuk membuat catatan.

- Murid mendengar penerangan dari guru.
- Murid membuat catatan / nota dari penerangan guru.

Kemahiran: Penerangan
KPS: Berkomunikasi inferens, membuat hipotesis
Langkah 2
( 10 Minit )
Tenaga boleh diperbaharui.
-Tenaga solar
- Tenaga air
- Tenaga angin
- Tenaga  BiojisimTenaga tidak boleh diperbaharui.
- Tenaga Nuklear
- Petroleum
-  Arang batu
- Gas asli
- Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan ( 5 orang setiap kumpulan)

- Guru mengedar bahan yang diperlukan seperti kertas mahjong, maker pen, warna kepada setiap kumpulan.

- Guru mengarahkan 2 kumpulan membuat peta minda berkenaan dengan  ’ tenga boleh diperbaharui ’ dan 2 kumpulan yang lain membuat peta minda mengenai ’ tenaga yang tidak boleh diperbaharui ’

- Setelah selesai, guru meminta setiap kumpulan untuk membuat pembentangan mengenai peta minda yang mereka hasilkan.

- Guru membuat ulasan mengenai peta minda yang dihasilkan oleh setiap kumpulan.


- Guru memilih murig secara rawak untuk menyenaraikan contoh tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui.

- Guru mengarahkan hasil kerja tersebut di lekat pada sudut matapelajaran di dalam kelas.
- Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.
- Murid mengambil bahan yang disediakan guru dan mula membuat peta minda seperti yang diarahkan oleh guru.
- Murid  membentangkan hasil keja mereka di hadapan kelas.
- Murid yang dipilih oleh guru datang ke hadapan kelas dan menyenaraikan contoh tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui di papan tulis.
- murid melekat hasil kerja di sudut matapelajaran.
K.P.S:  Pemerhatian, Berkomunikasi, inferens
BBM:         lampu picit.
Kemahiran: Penerangan
Nilai:  Kerajinan, Bekerjasama


Penutup
( 5 minit )
Tenaga boleh diperbaharui ialah tenaga yang boleh digantikan apabila telah habis digunakan. Contoh:
-Tenaga solar
- Tenaga air
- Tenaga angin
- Tenaga  Biojisim

Tenaga tidak boleh diperbaharui ialah tenaga yang tidak dapat digantikan apabila telah habis.
Contoh:
- Tenaga Nuklear
-Petroleum
-  Arang batu
- Gas asli

- Guru merumuskan isi pelajaran dangan aktiviti soaljawab dengan murid untuk mengukuhkan lagi kefahaman mereka terhadap tajuk yang telah dipelajari.

Soalan.
1. Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga yang boleh diperbaharui?

2. Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga yang tidak boleh diperbaharui?

3. Apakah contoh tenaga yang boleh diperbaharui?
4. Apakah contoh tanaga yang tidak boleh diperbaharui?

 - Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.
Jawapan.
1. Tenaga boleh diperbaharui ialah tenaga yang boleh digantikan apabila telah habis digunakan
2. Tenaga tidak boleh diperbaharui ialah tenaga yang tidak dapat digantikan apabila telah habis.

3.
- Tenaga solar
- Tenaga air
- Tenaga angin
- Tenaga  Biojisim


4. 
- Tenaga Nuklear
-  Petroleum
-  Arang batu
-  Gas asli
Kemahiran : Bersoaljawab, Penerangan


 
Refleksi :
Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Objektif yang hendak di capai telah tercapai. Murid dapat menyatakan apakah tenaga yang boleh diperbaharu dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui dengan betul. Murid dapat menyenaraikan contoh – contoh tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui, serta  dapat mengaitkan dengan pembelajaran yang lepas.
Kekuatan:
Kekuatan dalam menyampaikan pengajaran tajuk tenaga ini ialah, kefahaman murid serta pengetahuan mereka terhadap tajuk ini kerana telah diajar sedikit sebanyak dalam pembelajaran yang lepas.
 Kelemahan
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran lebih berfokuskan guru. Tiada tayangan video berkenaan dengan tajuk yang diajar. Jika ada murid mungkin lebih faham dengan lebih mendalam dan teperinci.
Langkah Penambahbaikan.
Cuba pelbagaikan lagi bahan bantu mengajar, seperti mempelbagaikan lagi gambar-gambar yang berkenaan. Selain itu juga, cuba gunakan tayangan video dalam pengajaran seperti mengadakan tayangan video mengenai yang berkaitan dengan tajuk yang diajar kerana ia mampu menambahkan lagi minat serta kefahaman murid terhadap apa yang diajar.