Tuesday, 29 November 2011

Bahan Penilaian ( Sumber Tenaga )


Set Penilaian 
Sumber Tenaga.

Nama:………………………………………………..           Tahun:……………………………………
Bahagian A
Jawab soalan yang berikut.

1. Apakah sumber tenaga yang utama?
A. Matahari
B. Sel kering
C. Sel Basah
D. Dinamo Basikal

2. Bagaimanakah manusia dan haiwan mendapat tanaga?
A. Matahari
B. Gas
C. Makanan dan Minuman
D. Basikal
3. Rajah 1 menujukkan satu sumbr tenaga elektrik ?
Rajah 1
Antara  berikut yang manakah benar mengenainya ?
i. Terbakar untuk menghasilkan tanaga haba.
ii. Digunakan untuk menjana tenaga elektrik.
iii. Boleh digunakan untuk menghidupkan  peralatan elektrik.
iv. Membekalkan tenaga elektrik dalam kuantiti kecil.
A. I dan ii                      C. ii dan iv
B. I dan iii                     D. iii dan iv

4. Antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai tenaga?
A. Benda bukan hidup tidak memerlukan tenaga.
B. Air memerlukan tenaga untuk menjadi ais
C. Haiwan mendapat tenaga daripada cahaya matahari
D. Air memerlukan tenaga untuk mendidih

5. Manakah sumber  tenaga yang diperlukan untuk membuat  makanan?
A. Bateri
B. Angin
C. Bahan api
D. Matahari

6. Antara alat berikut yang manakah menggunakan tenaga elektrik dan tenaga suria?
A. Pemanas air
B. Radio
C. Motosikal
D. Kalkulator

7. Manakah antara berikut bukan merupakan bahan api?
A. Gas asli
B. Petroleum
C. Air
D . Arang batu8.  Rajah 2 di bawah menunjukkan sebuah kapal  layar.
               
Rajah 2
Apakah sumber bagi kapal layar tersebut?
A. matahari
B. Angin
C. Bahan api
D. Sel kering

9. Antara yang berikut, manakah yang memerlukan tenaga?


P – Seorang budak lelaki melompat pagar.
Q – Seorang budak perempuan menyapu lantai.
D – Sebiji bola melantun.
 
 
A. P dan Q
B. P dan R
C. Q dan R
D. P,Q, dan R


Seorang tukang dobi ingin mengeringkan pakaian yang basah.
 
 
10.
Antara sumber tenaga yang berikut, manakah boleh membantu tukang dobi tersebut?
I. Matahari                                III. Angin
II. Bahan api                             IV. Sel Kering

A.  I dan II                                                        C. II dan IV
B. I dan III                                                        D. III dan IV

2 comments: