Thursday, 1 December 2011

Set bahan penilaian unit 2

Set Penilaian Unit 2.
Tenaga boleh diubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain
Nama:……………………………………………              Tahun:……………………………………
Bahagian A
1. Rajah di bawah menunjukan sebuah telefon bimbit.
Antara bentuk tenaga berikut, yang anakah terlibat apabila telefon bimbit itu bordering?
I. Tenaga cahaya
 II. Tenaga bunyi
III. Tenaga solar
IV. Tenaga keupayaan
A. I dan II                                 C. I dan III
B. II dan IV                               D. III dan IV

2. Apakah perubahan tenaga yang belaku apabila sebuah cerek elektrik dihidupkan?
A. Tenaga solar ------> Tenaga elektrik --------> Tenaga cahaya
B. Tenaga elektrik --------> Tenaga haba
C. Tenaga elektrik --------> Tenaga kinetik --------> Tenaga bunyi
D. Tenaga kimia ----------> Tenaga elektrik

3.Apakah bentuk tenaga yang terlibat apabila gelang getah diregangkan.
A. Tenaga kinetik
B. Tenaga haba
C. Tenaga keupayaan
D. Tenaga kimia


Tenaga elektrik ------> Tenaga Kinetik ------> Tenaga haba + Tenaga bunyi
 
4. Maklumat di bawah menunjukan perubahan tenaga yang berlaku di dalam alat X.


Apakah alat X
A. Kipas meja                                       C. Seterika elektrik
B. Pengering rambut                             D. Televisyen

5. Manakah tenaga yang diubah menjadi tenaga haba dan cahaya?
A. Tenaga elektrik                                C. Tenaga kinetik
B. Tenaga kimia                                               D. Tenaga suria

6. Manakah objek di bawah mempunyai tenaga keupayaan?
A. Gelang getah yang diregangkan
B. Telefon yang bordering
C. Kereta yang bergerak
D. Bola yag begolek

7.  Rajah 2 menunjukkan satu peralatan elektrik.     Rajah 2.
Antara alat berikut yang manakah melibatkan perubahan tenaga yang sama seeperti yang ditunjukkan?
A. Periuk nasi
B. Televisyen
C. Telefon
D. Kipas meja

8. Manakah bentuk tenaga yang terhasil apabila kayu dibakar?
I. Tenaga haba
II. Tenaga suria
III. Tenaga cahaya
IV. Tenaga elektrik
A. I dan II                                 C. II dan IV
B. I dan III                                D. III dan IV


Tenaga elektrik ---------> Tenaga bunyi
 
9. Antara objek berikut yang manakah terlibat dalam perubahan tenaga seperti yang ditunjukan?


A. Kalkulator                             C. Lampu
B. Telefon                                 D. Kamera

10. Rajah 3 menunjukan sebuah kalkulator.


  Rajah 3
Apakah perubahan tenaga apabila kalkulator dihidupkan?
A. Tenaga kimia ----------> Tenaga cahaya + tenaga haba
B. Tenaga elektrik ------------> Tenaga cahaya + Tenaga haba
C. Tenaga suria --------------> Tenaga elektrik = Tenaga cahaya
D. Tenaga kimia -------------> Tenaga kinetik + Tenaga haba

Bahagian B

1. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan untuk mempelajari peubahan tenaga seperti dalam Rajah 4.
Litar dilengkapkan dan mentol menyala.
Selepas beberapa minit, muri-murid diminta menyentuh mentol bernyala itu menggunakan jari.

( a ) Apakah yang mereka rasa apabila menyentuh mentol bernyala itu?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

( b ) Apakah perubahan tenaga dalam litar itu?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

( c ) Apakah sumber tenaga utama digunakan dalam kenderaan dan jentera?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

( d ) Namakan satu keburukan menggunakan sumber tenaga yang dinyatakan dalam rajah 4.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Rajah di bawah menunjukkan seorang budak lelaki bermain kereta kawalan jauh.


( a ) Nyatakan sumber tenaga bagi kereta kawalan jauh itu.
_________________________________________________________________________

( b ) i. Apakah bentuk tenaga yang tersimpan di dalam sumber tenaga yang kamu nyatakan di ( a)?
_________________________________________________________________________

 ii. Apakah bentuk tenaga yang dihasilkan oleh sumber tenaga yang kamu nyatakan di ( a )
_________________________________________________________________________

( c ) Apakah bentuk tenaga yang dihasilkan apabila kereta kawalan jauh itu bergerak?
_________________________________________________________________________

( d ) Berdasarkan jawapan kamu di ( b ) dan ( c ), apakah yang kamu katakana tentang tenaga ?
Tenaga boleh ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

( e ) Tuliskan perubahan bentuk tenaga bagi kereta kawalan jauh itu.
 
 

No comments:

Post a Comment