Sunday, 11 December 2011

Set Penilaian unit 3 (Tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui )


Set Penilaian Unit 3.
Tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui.
Nama:……………………………………………         Tahun:……………………………………
Bahagian A.
1. Antara sumber tenaga berikut yang manakah merupakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui.
A. Angin                                  C. Air
B. Gas asli                               D. Biomas

2. Antara sumber tenaga berikut yang manakah tidak termasuk dalam kumpulan yang sama?
A. Arang batu                          C. Tenaga suria
B. Petroleum                           D. Tenaga nuclear

3. Rajah 1 menunjukkan penggunaan satu sumber tenaga.
 
  
  Rajah 1
Manakah pernyataan yang benar?
I. Akan kehabisan
II. Tidak boleh diganti
III. Merupakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui.
IV. Termasuk dalam umpulan yang sama dengan tenaga suria.
A. I dan II                                 C. II dan IV
B. II dan III                               D. III dan IV4. Antara sumber tenaga berikut yang menakah datang dari tumbuhan?
A. Air                                                   C. Biomas
C. Arang kayu                                     D. Gas asli

S
5. Rajah 2 menunjukkan pengelasan sumber tenaga. 
 
                                                                                                               

Antara berikut yang manakah benar mengenai P dan Q ?

P
Q
A
Gas asli
Tenaga nuklear
B
Tenaga suria
Petroleum
C
Arang kayu
Biomas
D
Biomas
Air

6.  Mengapakah tenaga yang boleh diperbaharui lebih baik daripada tenaga yang boleh diperbaharui?
A. Tenaga ini akan habis digunakan
B. Tenaga ini tidak boleh diganti
C. Tenaga tersebut sukar diperolehi
D. Tenaga ini tidak mencemarkan alam

7. Antara sumber tenaga yang berikut, manakah yang dapat diperbaharui?
A. Biojisim
B. Arang
C. Gas asli
D. Petroleum


8. Apakah kelebihan menggunakan tenaga solar?
I. Ia boleh digantikan
II. Ia tidak mencemar
III. Ia tidak boleh digunakan sepanjang masa
IV. Ia adalah lebih murah
A. I dan II                                 C. II dan IV                             
B. I dan III                                D.  III dan IV

9. Bagaimanakah kita menggunakan tenaga secara bijak?
A. Menggunakan kereta sendiri
B. Mengitar semula bahan buangan
C. Buang sampah merata-rata
D. Sentiasa menghidupkan peralatan elektrik

10. Apakah yang perlu kita lakukan untuk mengelakkan tenaga daripada kehabisan?
A. Membuka suiz kipas sepanjang hari
B. Meningkatkan penggunaan bahan api
C. Tidak menggalakkan aktiviti berkongsi kereta untuk ke tempat kerja
D. Menutup semua suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan.


 
Bahagian B.
1. Jadual 1 menunjukkan bilangan tong petroleum yang dihasilkan dari logi minyak x daripada 1995 hingga 2007.
Tahun
1995
1998
2001
2004
2007
Bilangan tong petroleum
50 000
75 000
100 000
125 000
150 000

( a ) Apakah tujuan penyiasatan ini?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

( b ) Ramalkan bilangan tong petroleum yang akan dihasilkan pada tahun 2013.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

( c ) Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.
i.________________________________________________________________________
ii.________________________________________________________________________

( d ) Nyatakan satu sebab ( inferens ) bagi perubahan bilangan tong petroleum yang dihasikan oleh logi minyak X.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


2. ( a ).  Kelaskan sumber-sumber kepada tenaga yang dapat diperbaharui dan tenaga yang tidak dapat diperbaharui. 
 
 

(  b ). Apakah maksud tenaga yang dapat diperbaharui?
_________________________________________________________________________

( c ). Apakah maksud tenaga yang tidak dapat diperbaharui ?
_________________________________________________________________________

( d ) Mengapakah lebih baik menggunakan tenaga yang dapat diperbaharui daripada tenaga yang tidak dapat diperbaharui? Berikan  dua sebab.
 I. _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
II. _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    

No comments:

Post a Comment